Maklumat Pembayar Zakat
Kira & Bayar Zakat ASB
  • Kira & Bayar >
  • Isi Maklumat Diri >
  • Buat Bayaran >
RM
RM
RM

Pengesahan.

Resit rasmi Lembaga Zakat Selangor akan dihantar ke alamat email berikut. Pastikan anda memasukkan maklumat yang betul.

Nama Penuh:
Alamat Lengkap: , , ,
No. Telefon:
Alamat Email:

No payment items has been selected yet

Jumlah unit dimiliki = 100,000
Nilai seunit = RM1.00
Jumlah simpanan (100,000 x RM1.00) = RM100,000

*𝗠𝗲𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵𝗶 𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗻𝗶𝘀𝗮𝗯 𝗥𝗠𝟮𝟯,𝟬𝟯𝟱. 𝗭𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗱𝗶𝗯𝗮𝘆𝗮𝗿 𝟮.𝟱% 𝗱𝗮𝗿𝗶𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗷𝘂𝗺𝗹𝗮𝗵 𝘂𝗻𝗶𝘁 𝗔𝗦𝗕 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗹𝗶𝗸𝗶.

Kiraan Zakat :
(Jumlah Simpanan x 2.5% kadar zakat)
RM100,00 X 2.5%
= RM2,500 zakat yang perlu dibayar.

Contoh Resit Rebat Cukai 100% LHDN